Styret 2017

Styret i avlsforeningen består av:

Per Erik Hagen

Per Erik Hagen

Leder
Hanne E Lynne

Hanne E Lynne

Nestleder
Edina Ydersbond

Edina Ydersbond

Styremedlem
Ole Morten Nilsen

Ole Morten Nilsen

Styremedlem / Kasserer
Ann Berit Sagedal

Ann Berit Sagedal

Styremedlem / Sekretær
Tom Andersen

Tom Andersen

Varamedlem
Mona Gåsbakk

Mona Gåsbakk

Varamedlem