Styret 2020

Styret i Travavl.no består av:

Per Erik Hagen

Per Erik Hagen

Leder
Hanne E Lynne

Hanne E Lynne

Nestleder
Ann Berit Sagedal

Ann Berit Sagedal

Styremedlem
Tom Andersen

Tom Andersen

Styremedlem
Mona Gåsbakk

Mona Gåsbakk

Styremedlem
Nadja Jensen

Nadja Jensen

1. vara
Ments Tore Møller

Ments Tore Møller

2. vara