Styret 2018

Styret i avlsforeningen består av:

Per Erik Hagen

Per Erik Hagen

Leder
Hanne E Lynne

Hanne E Lynne

Nestleder
Edina Ydersbond

Edina Ydersbond

Styremedlem
Ann Berit Sagedal

Ann Berit Sagedal

Styremedlem / Sekretær
Mona Gåsbakk

Mona Gåsbakk

Styremedlem
Tom Andersen

Tom Andersen

Varamedlem

Nadja Jensen

Nadja Jensen

Varamedlem