Styret 2019

Styret i avlsforeningen består av:

Per Erik Hagen

Per Erik Hagen

Leder
Hanne E Lynne

Hanne E Lynne

Nestleder
Ann Berit Sagedal

Ann Berit Sagedal

Styremedlem
Tom Andersen

Tom Andersen

Styremedlem
Mona Gåsbakk

Mona Gåsbakk

Styremedlem

Nadja Jensen

Nadja Jensen

1. vara
Lisbeth L Hansen

Lisbeth L Hansen

2. vara