Papagayo E.

(5) 1.09,5a / kr. 8.240.309

e. Coktail Jet (fr)
u. Ann Speedy T.
e. Speedy Tomali (us)

Våre medlemmer gis 10% rabatt på føllavgift