Order By Fax (s)

11,3ak / SEK 4.625.774

e. Viking Kronos (I)
u. Nellies Girl (us)
e. Pine Chip (us)

Kontaktinformasjon:

JJ Horses

Tel: 91867891
http://jjhorses.no/
ojj@jjhorses.no

Våre medlemmer gis 10% rabatt på føllavgiften
Oppgi medlemsnummer ved bestilling