Det nye styret i Travavl.no

Under årsmøtet på Linne Hotell i Oslo forrige lørdag var også valg av styre på agendaen. Det nye styret er som følger:

Per Erik Hagen (styreleder)

Hanne E Lynne (gjenvalgt)

Mona Gåsbakk (gjenvalgt)

Nadja Jensen (gjenvalgt)

Ments Tore Møller (ny)

Tom Andersen

Ann Berit Sagedal

——

Fordeling av ansvarsområder vil skje ved konstituerende styremøte.

Vi ser fram til nok et spennende år med gleder og utfordringer.

 

Nytt om Årsmøtet neste helg

Kjære medlem,

I forbindelse med oppdretterseminaret 2020, avholder vi som informert i innkallingen,  også årsmøtet i Travavl.no lørdag 22. februar.

Av praktiske grunner er dette nå flyttet til Thon Hotell Linne der Oppdretterseminaret arrangeres og de fleste bor denne helgen.

Det er også flyttet fra kl. 17.30 til 18.00 så folk rekker å komme seg fra V75-løpene på Bjerke.

Innkalling 2020, Innkomne saker,  Regnskap og revisjon 2019 samt Årsmelding 2019 finner du ved å klikke på linkene.

 

Håper vi ses!

Med vennlig hilsen,

Styret i Travavl.no

Innkalling til Årsmøte 2020

Kjære medlem,

I forbindelse med oppdretterseminaret 2020, avholder vi som vanlig også årsmøtet i Travavl.no.

Dato og sted er 22.februar 2020 i Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

Innkalling 2020,  Regnskap og revisjon 2019 samt Årsmelding 2019 finner du ved å klikke på linkene.

 

Håper vi ses!

Med vennlig hilsen,

Styret i Travavl.no

Oppdretterseminaret 2020

Oppdretterseminaret har blitt en populær tradisjon, og nå er programmet for årets seminar klart. 

Opdretterseminar 2020 avholdes på Thon Hotell Linne ved Bjerke travbane i Oslo fra fredag 21. februar til søndag 23. ferbuar. Årets seminar er fullspekket med spennende innhold og du vil blant annet få høre følgende foredragsholdere:

Noralf P. Brækken: ”Fra Shan Rags til Golden Dream M.E.”

Per Henriksen: ”The American Dream”

Frasse Fransson: ”Kallblod såklart! Nu kör vi..”

Veterinær Caroline Haadem: “Færre kastinger og resorbsjoner”

Frank Skubberud: “Innkjøring av unghester”

Lørdagen under seminaret vil du også kunne få med deg V75-kjøring på Bjerkebanen, som blant annet frister med tradisjonsrike Lars Laumbs løp på menyen.

Program oppdretterseminar 2020

Fredag:

Kl. 20.00- 21.30: Noralf P. Brækken

Lørdag:

Kl. 09.00-09.10: Åpning v programkomiteen

Kl  09.10-10-00: Utvikler Johannes Bodin: StudIT – Journalsystemet som gir ny kontakt mellom avlsstasjoner og hoppeeiere.

Kl  10.00 – 10.15 Pause

Kl. 10.15-11.00: Haadem

Kl 11.00 – 11.15 Pause

Kl. 11.15-11.45: Leder Elin Bergseth i Avlskomiteen: Dette er kravene til DNTs Eliteavlshopper.

Kl. 11.45 – 12.00 Pause

Kl. 12.00-13.30: Henriksen

Lunsj

V75-løp på Bjerke

Årsmøter i Veikle Balder og Travavl.no

Kl 20.00 Festmiddag

Søndag:

Kl. 09.00-10.00: Skubberud

Kl 10.00-10.15 Pause

Kl. 10.15-11.30: Frasse F

1145-1230 Jobbes med fortsatt!

1230 Lunsj

 

Pris og påmelding 

Fre-søn: kr 2.990,- (enkeltrom, frokost, lunsj, 3-retters middag lørdag), dobbeltrom 2.490,- pr. pers
Lør-søn: kr 1.990,- (enkeltrom, frokost, lunsj, 3-retters middag lørdag), dobbeltrom 1.890,- pr. pers

Oppdretterseminar: u/overnatting og middag: kr 490,- pr. dag, inkl lunsj

Kun seminar kr 300,- pr. dag.

Middag fredag kveld: 2-retters kr 395,-.

Drikke til middag er ikke inkludert i prisene.

Påmelding gjøres på e-mail til  laila.stolpnes@travsport.no   – merk nøye om det ønskes overnatting fra fredag til søndag, lørdag til søndag eller om du bare skal delta på selve seminaret. Merk spesielt om det ønskes middag fredag kveld. Faktura sendes ut på forhånd av DNT og det er bindende påmelding.

Velkommen!

Digital fødselsmelding hos DNT

Fra Travavl.no 4/12/19:

«DNT lanserer i dag digital fødselsmelding. Nå trenger man ikke lenger fylle ut og levere føllregistrering via post og papir. Dette gjøres nå på en enkel måte i DNTs kundeportal – Min Side.

Fødte føll fra kaldblodstravere og varmblodstravere skal i henhold til registreringsreglementet registreres hos Det Norske Travselskap. Tidligere har denne prosessen foregått ved at oppdretter leverer fødselsmelding via papir som sendes i posten.

Fra i dag vil dette foregå på DNTs kundeportal – Min Side – i en digital fødselsmelding. Her kan oppdretter enkelt logge seg på og få tilgang til å levere meldingen. Inne i Min Side finnes en oversikt over «mine eide hester». Her får oppdretter tilgang til å foreta registrering, før denne sendes til saksbehandler for godkjenning. Når meldingen er godkjent får man beskjed om dette i Min Side. Skulle fødselsmeldingen ikke bli godkjent vil saksbehandler ta kontakt med oppdretter via e-post.

Har du ikke tilgang til Min Side? Vennligst ta kontakt med DNTs Servicetorg på post@travsport.no

Bedekningsresultat 2019

Vedlagt følger liste over hopper som ikke har innrapportert inn bedekningsresultat i 2019 (bedekningssår 2018). Se oversikt her.

Dersom hoppen din står oppført på denne listen så må fødselsmelding for 2019 sendes inn snarest. Ble ikke hoppen drektig i 2018 så vil vi gjerne ha beskjed om dette enten på fødselsmelding eller pr. e-post.

Oppdrett skaper arbeidsplasser i Norge

Dette er styrets melding til DNT-styret og til alle forbundsledere.

Oppdrett skaper arbeidsplasser i Norge – hvis hestene er i Norge.

Vedtaket i sak 6-11/19 i DNTs siste styreprotokoll etterspør et tekstforslag for en reglementsendring som åpner for utsatt retur til landet for føll etter norskregistrerte hopper.

Dette vedtaket, sammenholdt med foreløpig protokoll i sak 24/19 fra Avlskomiteen, baserer seg etter det vi forstår på en omstridt tolkning av den foreløpige protokollen i komiteen.

Saken er strategisk viktig for norsk avl og norsk travsport, derfor tillater Travavl.no, som organiserer norske varmblodsoppdrettere og er en samarbeidende organisasjon med DNT, å komme med synspunkter. Vi kommer også med et alternativt forslag til en løsning.

Avl er en kjerneaktivitet for norsk travsport.

Avl av travhester krever avlsmateriell, kompetanse, interesserte utøvere, avlsstasjoner, stasjonshingster, veterinærer, forprodusenter, hovslagere, travtrenere, bygningsmasse, arealer, transportører, utstyr og ytelser fra en lang rekke andre yrkesutøvere.

Avl er derfor en viktig del av de rundt 16.000 årsverkene som hesteholdet i Norge genererer, og som DNT argumenterer med overfor myndighetene i ulike saker.

Saken som var oppe i DNTs styre relaterte seg isolert sett til rundt 70 føll som skulle slippe å reise til Norge i fødselsåret for å opprettholde sin status med rettigheter som norskfødte.

Kjernepunktet for å forstå dynamikken i denne saken er at hvis reglementet skulle bli endret til at det oppnås fulle rettigheter ved å hente hjem blivende toåringer, ville dette føre til at et større antall hopper flyttes ut av landet.

Dette på grunn av at dette ville bli praktisk lettere, hestene kunne stå i land med lavere kostnadsnivå, og klimatisk gunstige land med kortere vintre.

Dette ville være en konkurransevridning som på flere områder ville slå beina under norskbasert oppdrett.

Vi har de siste årene kommet langt med kvaliteten på norsk varmblodsoppdrett. Norskfødte stasjonshingster topper hingstelistene.

Dette vil åpenbart være umulig hvis hoppene ikke står i landet. Hvis avlsstasjonene og stasjonshingstene ryker, vil den hjemlige avlen svekkes i betydelig grad.

For hoppene som blir igjen i Norge vil mer kostbar bruk av frossensæd, og med lavere drektighet, også kunne svekke avlen.

Alt i alt vil en endring i registreringsreglementet gi en dynamikk som fører oss inn i negative spiraler på en rekke områder. Et slikt vedtak er ikke i henhold til strategiske planer.

Vi vil i stedet be DNT om å starte et arbeid som går i motsatt retning. Dette kan skje ved å stimulere til å bygge opp flere tilbud om norsk oppstalling av avlshopper og unghester.
Vi ser at noen unge, dyktige mennesker satser på dette, og disse opplever etterspørsel i markedet om tilbudet har god kvalitet.

Vi er sikre på at et målrettet arbeid i samarbeid med for eksempel Innovasjon Norge, landbruksorganisasjonene, myndighetene, pluss våre travforbund og lag kan gi en vekst i det hjemlige tilbudet.

Dette vil gi flere arbeidsplasser, mer kompetanse og sterkere fagmiljøer. I sum vil dette bygge norsk travsport, ikke svekke hestekulturen gjennom en ytterligere utflagging av virksomheten.

For å sikre dyrevelferden mot strevsomme tur/retur-transporter er det også mulig å tenke seg at flere handlinger knyttet til unghesten skal skje i Norge.

Vi ber derfor DNT om å justere dette vedtaket.

For styret i Travavl.no

Per Erik Hagen /s
leder

Resultat av Den Store Treårskonkurransen 2019

Da er 2019-utgaven av «Årets Treårskonk» ferdig. Den gikk ut på å velge seg 10 hester av hvert kjønn fra den norske 2016-årgangen, og summen av hva de 20 hestene tjente som treåringer ble rangert. På topp kom Ragnhild Diesen som får en flybillett t/r Paris til Prix d’Amerique. Andre- og tredjeplass går til John Aareskjold Tjøtta og Pål Gisleberg. Begge to får middag for to på Bjerke lørdag 14. desember. Vinnerne blir kontaktet. Gratulerer!

Norsk EM-sølv for treåringer!

Noralf Brækken hadde norskfødte Golden Dream M.E. til start i Europamesterskapet for 3-åringer på finske Vermo i helgen. Han kom rett fra en V75-seier hjemme på Leangen, og hadde allerede vist at formen var sterk. Hingsten løste som en rakett fra spor 5 og det ble tet direkte. Ved utgangen av siste sving var den ubeseierede storfavoritten Ecurie D var framme og nede i lederrygg. Han vred ut 150m igjen og gled forbi de siste metrene. Siste 500m gikk etter 10,0 og Golden Dream M.E. ble annen på 13,6a/2140m, og nesten 300 000 inn på konto.

Golden Dream M.E. er en sønn av Buzzin Brian og har Armbro Plush-datteren T.J.Mixy som mor. Han er dermed en halvbror til Kriterievinner Amir B som gikk 12,2 og tjente 1,3 millioner og Be A Mizt Chili B. 12,8a/347.500.

Travavl.no gratulerer oppdretter Tove Iren Melby, eier Lars Mikal Brækken og trener/kusk Noralf P. Brækken med flott prestasjon!

Svenske Kriteriefinalene

Kvalifiseringene for Svensk Travkriterium og Svensk Oaks ble kjørt på Solvalla i går. Her er finalehestene, med far, mor og morfar:

SVENSK TRAVKRITERIUM FINALEFELT
1. Upset Face – e.Joke Face – Iona Lb e. Supergill
2. Marvellous Tooma – e. Dream Vacation – Marvellous e. Donerail
3. Power – e. Googoo Gaagaa – La Vici e. Orlando Vici
4. Ubiquarian Face – e.Joke Face – Babsane Face e. Look The Star
5. Aetos Kronos – e. Bold Eagle – Mill Of A Woman e. Muscles Yankee
6. Usain Töll – e. Googoo Gaagaa – Cotton Waste e. Smok’n Lantern
7. Brother Bill – e. From Above – Clear As A Bell e. Super Arnie
8. Exodus Brick – e. Make It Happen – Exi Svärd e. Super Arnie
9. Bythebook – e. Googoo Gaagaa – Stellar Value e. Viking Kronos
10. Djokovic – e. Bold Eagle – Warrawee Jin e. Yankee Glide
11. Criterion – e. Jocose – Nina e. Turbo Thrust
12. Staro Nashville – e. Sebastian K – Mata du Azzurra e. Windsong’s Legacy

OAKS (SVENSK HOPPEKRITERIUM) FINALEFELT
1. Ganga Bae – e. Muscle Hill – Alexia Ås e. Conway Hall
2. Diana Zet – e. Hard Livin – Marsia Lb e. Windsong’s Legacy
3. Award Kronos – e. Father Patrick – Nordicgoldnovember e. Viking Kronos
4. No Limit Queen – e. Trixton – Marta Tilly e. Kadabra
5. Alaska Kronos – e. Trixton – Illinois e. Donerail
6. Heavenly May – e. Yarrah Boko – Amour d’Inverne e. Mr Pine Chip
7. Kentin Day – e. Ken Warkentin – Daydream Hanover e. Cantab Hall
8. Golden Girl D.T. – e.Pojke Kronos – Dear Pamela e. Torvald Palema
9. Dontlooseallmoney – e. Bold Eagle – Victory Dancer e. Chocolatier
10. Mad Princess – e. Nu Pagadi – Mad Madame e. Trade Balance
11. Mellby Harissa – e. Maharajah – Merger Blue Chip e. Cantab Hall
12. Gina Mearas – e. Cantab Hall – Innocent Face e. Enjoy Lavec

(bildet er av Joke Face som dessverre døde tidlig i sin avlskarriere. Han har to hester kvalifisert til hingstenes finale)

Gratulerer til finalevinner Galaxy W.

Vi gratulerer Galaxy W og kretsen rundt hoppa med seier i finalen av Hoppedivisjonen – Travavl.no på Bjerke lørdag 7.september. Hun vant med hals i ett tett oppgjør på 14,0a/2100m. Eier er Hegna Maskin AS og trener er Sigbjørn Kolnes. Seieren var verdt 110.000 kroner. (foto: Per Erik Hagen)

Galaxy W sin far er fransk-amerikanske Wellini Boko (S) e. Express Ride (us) – svenske Elitstoet Flordalie (fr) og mor er fransk-amerikanske Britt Boko (NL) e,Pearsall Hanover (us) – Kyrenia (fr).

Gratulerer!