Avlsstall

Dere har sikkert allerede hørt om konseptet Avlsstall.no som er et konsept jobbet fram i samarbeid mellom DNT, Veikle Balder og Travavl.no, som et ledd i å stimulere norsk oppdrett og dermed norsk travsport.

En Avlsstall skal være et komplett kvalitetstilbud som oppfyller visse kriterier satt av arbeidsgruppa, og skal kunne tilby oppstalling av avlshopper og føll, og annen jobb som hjelp til føllinger, bedekninger, og sørge for alt det daglige hestene trenger av håndtering, stell, fôring, og helsemessig oppfølging. Alt under ordnede forhold mht kontrakter. Websiden www.avlsstall.no er laget for å formidle kontakt mellom kjøpere av slike tjenester og de som kan tilby tjenester. Kundene kan for eksempel være folk som ønsker å drive med oppdrett men ikke har mulighet hjemme, kanskje har en løpshoppe de har pensjonert og ønsker et føll fra. Prosjektet er ment som en formidling mellom oppdrettere og drivere og det er disse partene som inngår kontrakt seg imellom.

Søknad om DNTs Eliteavlshoppe

Hoppeeiere har anledningen til å søke om utnevnelse av DNTs Eliteavlshoppe for egen hoppe. Fristen er mandag 1. november.

Gå til DNT sin webside for mer informasjon og kriteriet


Foto: Eirik Stenhaug

Styret: Ments Tore Møller

Styret: Ann Berit Sagedal

Styret: Charlotte Svendsen

Styret: Mona Gåsbakk

Styret: Hanne E Lynne

Husk medlemsfordel!

NY MEDLEMSFORDEL FOR DEG I TRAVAVL.NO
Videreføring av din føllrabatt!
Fra 1. mars til 1. september har Agria Dyreforsikring en føllkampanje der du får 10 % rabatt på forsikringen første året. Som en medlemsfordel hos Travavl.no viderefører Agria denne kampanjen til å også gjelde for ny eier om du skal selge føllet.
Det vil si at dersom du forsikrer føllet ditt i år og selger det neste år, får ny eier overført samme forsikring med 10 % rabatt det første året vedkommende forsikrer hesten. Ny eier behøver ikke være medlem av Travavl.no.
På denne måten videreføres forsikringen du har kjøpt og ny eier får med seg de fordelene* du har i avtalen. (*Gjelder ikke medlemsrabatten (5 %) dersom ny eier ikke er medlem av Travavl.no)
En forutsetning er at forsikringen overføres samme dag eller dagen etter avslutning av første avtale.
Agria hjelper dere med denne overføringen. Ta kontakt med din agent, eller finn en agent på denne siden:

Styret: Tom Andersen

Styret: Per Erik Hagen