Avlsforeningen har fått nytt styre

Styremøte/Konstituerende møte 7. juni 2014

Tid: 07.06.2014 kl.12.00
Sted: Bjerke Travbane/Møterom TGN
Tilstede: 11 totalt, 9 med stemmerett.

SAKSLISTE
1. VAIG AV DIRIGENT
2. ÅRSBERETNING
3. REVIDERT REGNSKAP
4. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT
5. INNKOMNE FORSLAG
6. EVENTUELT
7. VALG AV:
A. TRE STYREMEDLEMMER
B. TO VARAMEDLEMMER TIL STYRET
C. STYREFORMANN
D. TO REVISORER
E. VALGKOMITE

Fungerende leder Jo Svenstad ønsket velkommen til årsmøtet. Han ga deretter ordet til Anders Jårnerot som orienterte årsmøtet om avl og relaterte saker som ble jobbet med fra DNT sin side.

Sak 1: Valg av dirigent. Forslag Gunnar Flåten
Vedtak: Enstemmig valgt
lngen hadde merknader til innkallingen.

Sak 6: Eventuelt, ble flyttet som siste sak på dagsorden.

Sak 2: Årsberetning/Årsberetningen ble gjennomgått på årsmøtet.
Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent

Sak 3: Revidert regnskap/Regnskap og revisjonsberetning ble presentert i møtet. Det var ingen
merknader til regnskapet.
Vedtak: Revidert regnskap enstemmig godkjent

Sak 4: Fastsettelse av medlemskontingent. Forslag om å videreføre kr 300,- pr år
Vedtak: Årskontingent på kr 300,- ble enstemmig vedtatt

Sak 5: Det var ikke kommet inn noen forslag til behandling på årsmøtet innen fristens utløp

Sak 7: Valg:

A. Tre Styremedlemmer/Valgperiode 2 år
Forslag: Per Erik Hagen/enstemmig valgt
Forslag: Ole Morten Nilsen/enstemmig valgt
Forslag: Hanne l-ynnelenstemmig valgt

B. To Varamedlemmer til Styret/Valgperiode 1 år
Forslag 1. vara: Mona Lunde/enstemmig valgt
Forslag 2. vara: Gunnar Flåtenlenstemmig valgt

C. Styreformann/Valgperiode 2 år
Forslag: Per Erik Hagen/enstemmig valgt

D. To Revisorer/valgperiode 1år
Forslag: tage Rosten/enstemmig valgt
Forslag: Stein Fossan/enstemmig valgt

E. Valgkomile 3 medlemmerlvalgperiode 1år
Forslag: Jan Jensen/enstemmig valgt
lngen andre forslag framkom. Det nye styret ble av årsmøtet gitt fullmakt til å supplere valgkomiteen
med 2 medlemmer.

Sak 6: Eventuelt:  lngen saker

Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Forslag: Jostein l.ea og Nina Øhre Skiaker/enstemmig valgt
Møtet avsluttet kl 14.00
Sekretær
Ann Berit Sagedal

Pressemelding etter OGP

Pressemelding:

Avlsforeningen for norske varmblodstravere gratulerer!

Mer enn en halv seier til Support Justice!

Det er med stolthet og glede at Avlsforeningen for norske varmblodstravere gratulerer Support Justice og kretsen rundt han, eier Arne Sandbæk jr, oppdretter Ronnie Hansen og trener og kusk GV Gundersen med norskfødt annenplass i vårt største, internasjonale travløp, Oslo Grand Prix. Dette var mer enn en halv seier for norsk oppdrett, sier nyvalgt leder i foreningen, Per Erik Hagen.

I topp internasjonal konkurranse var Support Justice ikke mye slått av Univers de Pan. Bak kom erfarne stjernehester som Solvato, Raja Mirchi, B.B.S Sugarlight, Roi Lupin og Un Mec d’Heripre.

Den siste tiden har vi sett effekten av den bevisste satsingen på norskfødte varmblodstravere. Den siste uken har vi norskfødte seirer både i Sverige og Frankrike. Norske hopper er ført til internasjonale topphingster, pluss at det er importert en del toppstammede hopper til Norge. Dette har gitt resultater, slik vi har sett i dag, sier Hagen.

Samtidig har vi sett at tallet på bedekte hopper har gått ned. Denne trenden må snus. Det at «Made in Norway» duger helt mot toppen må være en inspirasjonskilde for alle som eier varmblodshopper. Det er perfekt å bedekke nå i juni, og få føll i mai neste år.

Lørdag var det årsmøte i Avlsforeningen på Bjerke, og det ble valgt et nytt styre.

Ny leder er Per Erik Hagen, nye i styret er Hanne Lynne og Ole Morten Nilsen, mens Jo Svenstad og Ann Berit Sagedal ikke var på valg. Varamedlemmer er Mona Lunde og Gunnar Flåten.

Jeg gleder meg til arbeidet i Avlsforeningen. Vi skal bidra til ytterligere framgang for norsk oppdrett, sier Hagen.

Innkalling til årsmøte 2014

DET INNKALLES MED DETTE INN TIL ÅRSMØTE I AVLSFORENINGEN FOR NORSKE VARMBLODSTRAVERE, LØRDAG 7 JUNI KL 12.00 TIL KL 14.00. OPPMØTE I RESEPSJONEN PÅ HESTESPORTENS HUS, BJERKE TRAVBANE.

SAKSLISTE

 1. VALG AV DIRIGENT
 2. ÅRSBERETNING
 3. REVIDERT REGNSKAP
 4. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT
 5. INNKOMNE FORSLAG
 6. EVENTUELT
 7. VALG AV:
  – 3 STYREMEDLEMMER
  – 2 VARAMEDLEMMER TIL STYRET
  – STYREFORMANN
  – 2 REVISORER
  – VALGKOMITE

VELKOMMEN!

 STYRET

Årsberetning 2013

Årsberetning for ANVT 2013