Juliano Rags

(6)09,3ak / Kr 2.527.619 (pr. 24/3/17)

e. Juliano Star (f)
u. Julia Rags
e. Super Arnie (us)

Kontaktinformasjon:

JJ Horses
Tel: 97015118 (Gøran), 91867591 (OleJørgen)

Våre medlemmer gis 10% rabatt på føllavgiften
Oppgi medlemsnummer ved bestilling