Express Bourbon (fr)

f.2014

(3)14,7vL (4)12,5a / EUR 81.680

e. Ready Cash (fr)
u. Kamera Bourbon (fr)
e. Cezio Josselyn (fr)

Pris 2021: kr. 3 000 (booking) +kr. 20 000 -(føllavgift) + mva.

Våre medlemmer gis 20% rabatt på føllavgiften

Klikk her for mer informasjon