Bullchip

1.12,0a / kr. 1.879.169

e. Angus Hall (us)
u. Daisy Chip (us)
e. Lindy Lane (us)

Avgifter 2021: kr. 0 ved bedekning + kr. 8.000 ved levende føll. Ingen mva.

Naturlig bedekning. Står i stasjon i Fredrikstad.

For bestilling, ring Tina Klingvall på tlf. 971 59 353.

Våre medlemmer gis 10% rabatt på føllavgiften

Mer informasjon her