Hvordan jobbe med 3 – årskonken?

Hvordan jobbe med 3 – årskonken?

av Torbjørn Tronsmoen

Jeg har deltatt i 3-årskonken 3 ganger. Første gangen (2017 årgangen) ble jeg nummer to etter Ments Tore Møller. De to siste gangene har jeg vunnet. Det er mye tilfeldigheter ute og går i travsporten. Det betyr at det skal en god porsjon flaks til for å vinne både i spill og i 3-årskonken.

Jeg mener likevel at det er langt vanskeligere å gjøre det godt i totalisatorspill enn i treårskonken. I spillet så gjelder det at akkurat den hesten må vinne akkurat dette løpet akkurat i dag. Og så må de beste av konkurrentene helst ikke være helt på topp, akkurat i dag, og helst ikke få altfor vellykket løpsforløp. For å vinne i spill kreves det med andre ord langt mer dagsaktuell informasjon for å være treffsikker. Likevel er det alltid et stort innslag av tilfeldigheter som gjør det hele uforutsigbart.

Å jobbe med treårskonken er noe helt annet. Dette skal jeg si litt om her.

I treårskonken går det mere ut på å plukke ut de beste hestene. Vi kan gå ut fra at gjennom en hel sesong så vil gode hester jevnt over gjøre det bedre enn de mindre gode. Gjennom en hel sesong vil uflaks i enkeltløp jevne seg ut og de beste hestene vil tjene mest. Enkelt sagt. Men hvordan kan man plukke ut de beste hestene blant hester som kanskje knapt har startet, og kanskje heller ikke har gått mønstringsløp?

For min del har det handlet om å skaffe oversikt over noen enkle variabler, og gjøre et utvalg ut fra det.

Jeg tenker litt enkelt at hingstene som er godkjent for avl er veid og målt, både ved kåring, og gjennom oppdretternes valg. Derfor: De hingstene som blir brukt i avl er stort sett gode nok. Det handler derfor mer om gode hopper og gode kombinasjoner mellom hoppe og hingst.

Hopper i avl varierer ventelig mer i kvalitet enn hingster som blir brukt i avl. Derfor mener jeg det er riktig å ha ganske mye fokus på gode mødre. Hopper som selv har tjent bra og travet fort vil ventelig få bedre avkom enn hopper med middelmådige prestasjoner. Det er også interessant å se på hvilke andre avkom hoppene har. Noen hopper har flere avkom, noen ganger veldig gode avkom, og dette er interessant.

Jeg tenker også at dersom det finnes gode kombinasjoner i avlen så vil det være lurt å se på disse. Ta for eksempel to meget gode norskfødte gjennom tidene, nemlig Gentle Star og Tamin Sandy. Speedy Tomali er far til begge. Men det er unektelig interessant at de begge også har samme morfar, nemlig Juniors Nibs Song. Tilfeldig? Kanskje. Lykkelig kombinasjon? Kanskje. Altså noen (nokså løse) tanker om god match mellom hoppe og hingst kan ha noe for seg. Men der må jeg innrømme at det er ikke altfor enkelt å orientere seg, og jeg hadde ønsket meg bedre tilgang på god statistikk.

Mange av hestene i et kull selges på auksjon som åringer. Salgspris på auksjonen kan gi verdifull informasjon både fordi det sier noe om hvordan de ble vurdert som åringer, og også noe om hvordan kjøperne satser på travet.

Videre anser jeg det også viktig at hesten er i trening, enten det er amatørtrening eller profesjonell trener som har hånd om hesten.

Jeg prøver også å følge med på mønstringsløp og prøveløp. Godt prøveløp er et pre.

Dessuten starter jo en del av kullet i premieløp allerede som toåringer. Gode resultater der kan vitne om både talent og tidlig utvikling.

Og etter hvert som man har levert inn noen treårskonker så ser man jo også at det finnes hestefolk i dette landet som skaper gull av gråstein. Og noen hopper som knapt har vært til start viser seg å være superhopper i avl. Slikt finner man ut etter hvert – kunnskap bygges over tid – her som ellers.

Men alt dette er jo ikke bare enkelt. Noen ganger må man også stole på intuisjonen. Og da er det viktig å huske på at intuisjon er nokså diffuse greier. Men det finnes flaks. Og intuisjonen kan jo bygge på noen fakta som du ikke helt er klar over i gjerningsøyeblikket. Etter å ha lest utallige stamtavler på gode hester, så kan man få en viss «følelse» av hva som er gode og gangbare kombinasjoner. Det kan vi jo kalle intuisjon. Men så er det også viktig å vite at i avl, så er det ikke nødvendigvis bare synlige gode egenskaper som arves. Usynlige dårlige egenskaper hos opphavet kan plutselig komme til syne i avkom. Det er med andre ord ikke bare likheter mellom opphav og avkom som kan arves. Også ulikhet mellom opphav og avkom skyldes ofte arv.

Så derfor er det ikke til å komme ifra: Flaks er også viktig.

Det betyr at suksess i treårskonken, så vel som i avlsarbeidet vil jeg tro, er basert på grundig forarbeid – og en passe porsjon flaks. Og strengt tatt så handler det om å være passe kynisk kunnskapsbasert – og derigjennom minimere avhengigheten av flaks.

Og til de som føler seg inspirert til å forsøke seg på treårskonken: Lykke til!

Reisebrev fra Paris

Treårskonk’en 2023

TREÅRSKONK 2023!

Treårskonk’en for Travavl.no sine medlemmer har blitt en lang tradisjon, og i år er det faktisk niende gang vi kjører, og med stadig økende antall deltakere! Mange fornøyde vinnere har vært på Paris-tur gjennom årene eller hatt hyggelige måltider i forbindelse med V75-avslutning på Bjerke i desember.

Målet er altså å velge ut 10 hopper og 10 hingster/vallaker fra årets treåringer, det vil si 2020-årgangen. Vinneren er den som får mest innkjørt på sin 20-hesters stall. Det er kun innkjørt i 2023-sesongen som teller.

Premien er flybillett til Prix d’Amerique-helgen i Paris 2024. Andre og tredjepremie er en middag for to på Bjerke under V75-finaler i desember (eller tilsvarende på vinnernes nærmeste bane). Vinneren 2021 og 2022 var Torbjørn Tronsmoen som med sin frue hadde en flott tur til Prix d’Amerique 2023.

Her finner du en liste over den norske 2020-årgangen. Det er en flik for hopper og en flik for hingster/vallaker.

Takk til Lisa Harkema for listene!

Frist for innsending er mandag 10. april, da har medlemmene også påsken tilgjengelig for en ekstra påskenøtt.

Send inn svar til travavl@travavl.no .

OBS *Forbehold om at noen hester kan ha byttet navn siden lista ble tatt ut, at hingster kan ha blitt vallaker, at noen føll evt kan mangle fordi de er eksportert. Det kan også være lurt å sjekke at sine utvalgte hester ikke er registrert som døde. Kun norskfødte hester skal være med i konkurransen.

Nytt styre i Travavl.no

Etter Årsmøtet 2023 18. februar er sammensetningen av styret, revisorer og valgkomite som følger:

Styret:

Per Erik Hagen (styreleder)
Tom Andersen (nestleder) gjenvalgt
Hanne E Lynne (styremedlem)
Ments Tore Møller (styremedlem)
Majken Amundsen (erstattet Ann Berit Sagedal, opp fra vara)
Arnt Foss – varamedlem
Britt Elin Oftedal – varamedlem

Valgkomiteen:
Gunnar Flåten
Hans Tronstad
Ann Berit Sagedal (valgt. Erstatter Lisbeth Hansen)

Revisorer:
Stein Fossan gjenvalgt for ett år
Einride Horstad valgt for ett år.

Årets rabatthingster

Vi har også i år forhandlet oss fram til rabatter på føllavgiftene til et flott knippe hingster. Blant dem er to verdensmestre, to Elitloppsvinnere, to Prix d’Amerique-vinnere, en sønn til en av verdens hotteste avlshingster, Chapter Seven, samt to Elithingster. Det er tusenvis av kroner å spare her. Rabattene er eksklusive for medlemmer av Travavl.no!

Klikk her for mer informasjon

Innkalling til årsmøte 2023

Årsmøtet i Travavl.no avholdes lørdag 18. februar 2023 kl 15.30 på Thon Linne Hotel.

(Samme sted og i plan med Oppdretterseminaret. Kom gjerne selv om du ikke er påmeldt oppdretterseminaret.)

Med vennlig hilsen,
Styret

Dokumenter til nedlasting finner du her:

Innkalling årsmøte i Travavl 2023

Årsmelding 2022

Forslag vedtekter årsmøtet

Forslag vedtekter årsmøtet med forklaring

Notat om etablering av selskap

Regnskap 2022

Revisjonsrapport 2022