Årsmøtet 2022

Avlsorganisasjonen Travavl.no har fått gjennomslag for flere av sine forslag det siste året. – Håpet er at våre bidrag kan være med på å gi travsporten sårt trengte oppturer i tiden som kommer, sier leder Per Erik Hagen.

Årsmøtet i Travavl.no ble gjennomført på Teams onsdag 23. februar, siden Oppdretterseminaret var avlyst sist helg.

Av sakene Travavl har fått gehør for er at det skal ansettes avlssjef i DNT, at det er gjennomført felles filming av auksjonshester og at det går mot heving av premiene i unghestløpene for bredden av gode treåringer. – Vi er nødt til å styrke interessen for travsport for å på sikt styrke mulighetene for å drive oppdrett av travhester, sier Per Erik Hagen.

Han ble gjenvalgt som leder. Gjenvalgt i styret ble Hanne Lynne, mens Ments Tore Møller er nytt styremedlem. Charlotte Svendsen og Majken Amundsen er nye varamedlemmer. Mona Gåsbakk ble takket for mangeårig innsats i styret.

Selve årsmøtet ble udramatisk. Det kom signaler om at styret også bør arbeide for å styrke arenaopplevelsene, for å bidra til større interesse for sporten. Flere av deltagerne ytret også ønske om å reise ut på tur etter at pandemien har roet seg,

Her finner du Referat for Årsmøtet 2022, samt Årsmelding og Regnskap for 2021

og opptak av Teams-møtet som ble avholdt kan du ser på Youtube her.

Info om fødselsregistrering

Kopi av infoskriv fra Det Norske Travselskap 23. februar:

Du kan nå på en enkel måte innrapportere resultat av bedekning 2021 i DNTs kundeportal «Min Side». Dersom hoppen gikk tom, har kastet eller abortert skal dette også innrapporteres. De som ikke har tilgang til Min Side vil få fødselsmelding tilsendt pr. post eller e-post. Føll kan eventuelt registreres som udøpt, navneforslag må da eventuelt sendes pr. epost ved en senere anledning.

Har du ikke tilgang til Min Side, eller har du spørsmål?
Informasjon om kundeportalen, hjelp til innlogging eller øvrige spørsmål vennligst kontakt DNTs Servicetorg på post@travsport.no .

Innrapporterte bedekninger 2021
Vedlagt følger liste over hopper som er registrert bedekt i 2021. Dersom du ikke finner hoppen din på vedlagte liste ta kontakt med hingsteholder. Hingsteholder må skriftlig gi oss beskjed om hoppe, hingst og bedekningsdato. Ved bedekning i utlandet er hoppeier selv ansvarlig for å gi beskjed til DNT, epost: post@travsport.no. Dersom bedekning 2021 ikke er innrapportert vil du ikke ha mulighet for å registrere resultat av bedekning 2021.

Oppdretter
Oppdretter av føll under norsksertifisert hoppe er den som ved føllets fødsel er registrert i DNTs register som eier av moren. Ved eventuell endring av oppdretter skal søknad fremlegges samtidig med registrering av føllet. Søknad skal foreligge på DNTs standardiserte skjema, se vedlegg.

Sertifiseringspakker for føll født 2022
Sertifiseringspakker vil bli sendt til oppdretter fortløpende.

Priser 2022
Det er en besparing på kr 300,- ved å registrere resultat av bedekning på Min Side kontra manuell innsending av fødselsmelding. Minner også på at det vil ilegges ett gebyr ved for sen innrapportering av født føll.

Last ned:

Informasjon fødselsregistrering 2022

Bedekte hopper 2021 (pr. 20.2.22)

Søknadsskjema for endring av oppdretter

Årsmøtet 2022

Minner alle medlemmer om Årsmøtet som går av stabelen på Microsoft Teams onsdag 23. februar kl 19.00.
Send en epost til info@travavl.no for å melde deg på, så kommer det dokumenter og en link til møtet når du er registrert.
Hilsen styret