Abortvirus hos hest EHV-1

Herpesinfeksjon (EHV-Equint Herpesvirus 1) er en av de viktigste årsakene til senaborter hos drektige hopper. Det er et av de virus som forårsaker luftveisinfeksjoner og unghester og løpshester er derfor en viktig smittekilde. I Sverige og England er det nylig meldt om utbrudd blant drektige hopper, og i Norge har vil allerede tilfeller med mistanke om smitte, så det er best å være føre var og gjøre det man kan.

EHV-1 spres seg hovedsaklig som dråpesmitte fra hester med luftveisinfeksjon og fra infiserte fostre og fostervann. Smitte kan også skje ved direkte smitte fra hest til hest direkte, samt via uvaskede hender, klær, sko, transport, utstyr og fôr.

Det er noen viktige grep man kan gjøre for å beskytte sine drektige hopper og hindre smitte i å komme inn på stallen:

  • Unngå kontakt mellom unghester/løpshester og de drektige hoppene. Hester som er ute og starter eller som kommer nye på stallen kan ha infeksjonen.
  • Hygiene – vask og sprit hender før og etter kontakt med hest, og bytt klær og sko om du besøker flere staller. Husk at smitten kan overføres passivt via gjenstander.
  • Vaksinasjon i drektighetsmåned 5, 7 og 9 hjelper men er ikke 100%.
  • Ved abort, pass på at foster og fostervæske blir pakket unna da de inneholder store mengder smitte, og husk så på hygiene med vask og klær/sko.

Se vedlagte skriv om Herpesvirus (Fra Klinikken På Travparken AS)

Rabatthingster 2019

Vi har som vanlig forhandlet fram avtaler om rabatter på føllavgifter for Travavl.no sine medlemmer. Er du ikke medlem, se «bli medlem» på websiden. OBS Rabattene gis på levende føllavgift.

Rabatthingster 2019 er i alfabetisk rekkefølge:
Canepa Hanover
Cecena Ås
Code Bon
Ens Snapshot
Hard Cash
Jetstile
Lionel
Michael’s Turn
M.T.Kingofthehill
Nu Pagadi
Papagayo E.
Quite Easy
Umoko
Umoko/Timoko

Den store Treårskonk’en 2019!

Vi kjører også i år den tradisjonelle «treåringskonk’en» for våre medlemmer, for femte året på rad!

Målet er å velge ut 10 hopper og 10 hingster/vallaker fra årets treåringer. Vinneren er den som får mest innkjørt på sin 20-hesters stall. Premien er flybillett til Prix d’Amerique-helgen i Paris 2020. Andre og tredjepremie er en middag for to på Bjerke under V75-finaler i desember 2019. Konkurransen gjør det ekstra moro å følge opp årgangen, og vi hadde rekord-høy deltakelse i 2018 der Ingar Hagen vant førstepremien og fikk fly ned og se sitt oppdrett Looking Superb ble såvidt slått til annen i Prix d’Amerique.

Konkurranseperioden er penger tjent i 2019 fram til 1. november.

Du finner oversikten over den norske 2016-årgangen i denne lista (PS det er en flik for hoppene og en for hingstene.). Takk til Sophia Pedigrees! Last ned fila her.

Frist for innsending av bidrag er 15. mars. Send svar på email til info@travavl.no

Er du ikke allerede medlem av Travavl.no så finner du mer info her.

Resolusjon vedrørende oppdretterpenger utland

Resolusjon, enstemmig vedtatt på årsmøtet i Travavl.no

Travavl.no ønsker kompromiss om oppdretterpenger utland

Opplegget for hvordan oppdrettere med hester som starter i utlandet skal premieres har vært en lang prosess som nå bør landes. Situasjonen har også blitt stadig verre, med mindre penger å fordele til utenlandsstarterne. Det er et faktum at norske hester tar for seg i utlandet, både kaldblods- og varmblodshester. Mens det historisk har vært kaldblodshestene som har tjent mest utenlands, ser vi i 2018 at dette har jevnet seg ut mellom rasene.
Det er flott at norske hester er dyktige og hevder seg utenlands. Det er i tråd med våre målsetninger, og det er en forutsetning for at optimismen for norsk travsport skal holdes levende. Det stimulerer også spillet at norske hester er med i den internasjonale leken, om det er i 5+-løp i Frankrike eller i svenske løp. 

Vi ser at når norske varmblodshester hevder seg i toppen i løp som VM og Prix d’Amerique, så ryddes det plass på attraktive sendeflater i nasjonale medier til travsporten. Det er viktig både for å plassere oss i samfunnsbildet, og for å gi oss internt i sporten pågangsmot og stolthet til å satse, og å ta hverdagene som det er flest av.

Travavl.nos kompromissforslag om oppdretterpenger utland deles i en kortsiktig og en langsiktig løsning.

Den kortsiktige løsningen er å vedta at vi gir 9 prosent oppdretterpenger til alle starter i utlandet, uavhengig av rase, kjønn, alder og hvilket land løpene går i. Dette vil i praksis gi lik utbetaling som gis til norske starter for seksårige varmblodshester og syvårige kaldblodshester. For å finansiere dette bruker vi resten av det nasjonale overskuddet (ca 650.000 i 2018) pluss ett prosentpoeng av alle satser som betales ut etter starter i Norge. Dette siste er beregnet å gi 1,9 millioner kroner. Da har vi 2,5 millioner. Med utgangspunkt i det norskfødte hester tjente utenlands i 2018 vil behovet være 3,15 millioner. Vi foreslår at de resterende 600.000 kronene hentes fra egenkapitalen i DNT.

Langsiktig er løsningen å skaffe midler ved mer rasjonell drift av norsk travsport, og fra økte inntekter som resultatet av vekst for sporten. I tillegg har vi forhåpninger om at statsavgiften skal senkes, og da forutsetter vi at noen av de frigitte midlene brukes til å styrke avlen.