Årsmøtet 2019

Kjære medlem,

Vi minner herved om Årsmøte i Travavl.no. som per innkalling tidligere i januar.

Tid: fredag 15. februar 2019 kl. 17.30.
Sted: Thon Hotell Linne, Oslo

Saker som ønskes behandlet under saksnummer 6 «Innkomne forslag», må være styret i hende senest fredag 1. februar.

Med vennlig hilsen,

Styret

Linker til Saksliste for møtet, Årsmelding 2018 og Regnskap 2018.

Årsmøte 2019Saksliste

Årsmelding 2018

Regnskap 2018

Nyhetsbrev 1/2019

Vi har i disse dager fått klart vårt elektroniske Nyhetsbrev nr. 1 for 2019. Spesialartikkel om Alf Palema, «Årets made In Norway», Prix d’Amerique og en del annen info.

Klikk på bildet for å laste ned.