Innkalling Årsmøte 2018

Årsmøtet 2018 for alle Travavl.no sine medlemmer avholdes som vanlig i forbindelse med
det årlige oppdretterseminaret.

Dette blir i år fredag den 16. februar kl 18:30 på Scandic Oslo Airport Hotel.

Saker i henhold til vedtekter.

Innmeldte saker må være styret i hende 14 dager før årsmøtet!

Vi ses!

Første utgave av vårt Medlemsblad

Det har vært lenge i planleggingen, og endelig har det blitt virkelighet. Nyttårsaften sendte vi ut den første utgaven av vårt Medlemsblad/Nyhetsbrev elektronisk til alle våre 150 medlemmer.

Brevet inneholder nyheter og informasjon om hva vi har drevet med, innkalling til Årsmøte 2018, hva som finnes av planer i året som kommer, informasjon om foreløpige Rabatthingster for bedekning 2018, en flott artikkel om Ready Cash skrevet av Sturla Pettersen.

Nyhetsbrevet kan lastes ned HER for de som ikke har mottatt det på epost.