Forandring av kåringssystemet i Norge

Landbruks- og matdepartementet har som et ledd i regelverksforenkling, endret de offentlige kravene til hesteavl. Forenklingen innebærer at kåringsinstituttet ikke lenger er en del av det nasjonale regelverket om avl på hest. Endringene i regelverket ble vedtatt 14/1-15 og trer ikraft straks.

I henhold til Landbruks-og Matdepartementets beslutning forsvinner kåringssystemet fra det nasjonale lovverket fra og med 2015.  Dette gjelder varmblodstravere.

De enkelte raseorganisasjonene har nå overtatt ansvaret for utvelgelse av hingster i avlen.
For kaldblodstraver fortsetter utvelgelse av hingster etter samme system som tidligere. Dette er beskrevet i den norsk-svenske kaldblodsavtalen.

Det følgende beskriver hovedtrekkene i avlsvurderingen som vil gjelde for varmblodstraver.


 

Avlsvurdering – ikke kåring

I det nye systemet vil alle hingster være godkjent for avl såfremt de ikke har noen av defektene som er definert på defektliste (se under punktet kassering/avlsforbud). DNT ønsker at hingstene skal vises på en avlsvurdering for at hoppeeierne skal få mest mulig informasjon om hingstene.

Under avlsvurderingen skal hver hingst poengsettes. Høyeste poengsum er 100 poeng. Samtlige delpoeng for hver hingst vil bli offentliggjort.

Hingstene poengsettes etter følgende mal:
–      Løpsprestasjoner:                    maks 50 p
–      Avstamning:                             maks 30 p
–      Eksteriør:                                  maks 10 p
–      Helse:                                       maks 10 p

Hingstene som vises blir gradert etter følgende system:
–    Meget høy avlsverdi    (86-100 poeng)
–    Høy avlsverdi               (71-85 poeng)
–    Middels avlsverdi         (56-70 poeng)
–    Lav avlsverdi                (41-55 poeng)
–    Meget lav avlsverdi      (0-40 poeng)

Pris for å melde hingst på avlsvurdering er kr 10.000. Dette inkluderer røntgen, veterinærsjekk og generell avlsvurdering.

Det skal lønne seg å vise hingsten på avlsvurdering

Begrepet «egen hingst på egen hoppe» er nå tatt ut av forskriften i Mattilsynet som regulerer hesteavlen (Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien).

Hingster som ønskes brukt i avl uten at de er vist for avlsvurdering må søke om dette til Norsk Hestesenter. Søknaden må vedlegges helseattest (samme krav til røntgen og veterinærsjekk som ved avlsvurdering).

Hoppene kan være eid av andre enn hingsteeieren. Hingster som ikke vises på avlsvurdering må betale samme avgift som ved avlsvurdering (kr 10 000). Godkjente hingster trenger ikke søke på nytt, men må betale en årlig bedekningslisens til DNT.

MEN avkommene etter disse hingstene vil miste følgende rettigheter:
* ingen oppdretterpremier
* ingen deltaking i de klassiske årgangsløpene
* ingen deltagelse i Prinsesse Märta Louise pokalløp
* ingen deltagelse i Jarlsberg Grand Prix
* ingen deltagelse i mønstringsløp
* ingen deltagelse i DNTs unghestserie

Import av frossensæd
Det kan søkes om import av frossensæd fra hingster som er vist på avlsvurderinger i følgende land: Sverige, Finland, Danmark, Frankrike, Italia, USA, Canada, New Zealand og Australia.

Søknaden sendes til Norsk Hestesenter innen 1. mars. Fra og med 2015 blir dette en varig godkjenning som ikke må fornyes. Hingster fra andre land enn ovennevnte må vises fysisk på en avlsvurdering i Norge. Kårede/ avlsvurderte og godkjente hingster i Norge fritas fra krav om søknad dersom sæd ønskes importert fra utlandet. Import av frossen sæd vil koste det samme som en visning av hingst på avlsvurdering (kr 10.000).

Utenlandsstasjonerte hingster som skal brukes i norsk avl må ha en agent, og det må løses en årlig bedekningslisens til DNT.

Det vil ikke bli avkrevd sædprøve fra hingster som søkes brukt med importsæd.

Avlsvurderingsnemnda vil skrive en protokoll der hingstens kvaliteter blir vurdert. Hingstene vil bli klassifisert etter et enklere poengsystem enn det som brukes på avlsvurderingen.

Kassering/avlsforbud
DNT beholder defektlista som allerede eksisterer i avlsplanen Disse defektene er: pungbrokk, klapphingst, urhingst og bittfeil.
Hingster med defekter som er nevnt på denne lista får avlsforbud. Eventuelle avkom etter slike hingster vil ikke kunne registreres i Det Norske Travselskap.

 

Vallak-vedtaket følges nøye

logosx5

PRESSEMELDING: Foreningen Avlsforeningen for Norske Varmblodstravere vil følge svært nøye med på konsekvensene av DNT-styrets vedtak om å åpne for vallak-import.

  • Vi vil si klart og tydelig stopp hvis vallak-importen skyter fart, sier leder Per Erik Hagen.
  • Norsk travsport trenger flere hesteeiere. Veien til fornøyde hesteeiere går ikke gjennom import av frasorterte vallaker, sier Hagen.
  • Den importen vi skal ha bør i størst mulig grad styres mot hopper som på sikt kan styrke norsk avl, sier han.

Avlsforeningen mener administrative argumenter knyttet til vallakimport som har skjedd gjennom bruk av ulike smutthull ikke er god nok grunn til å heve forbudet.

  • Vi er heller ikke sikre på at avgiftene som er innført er høye nok til at folk heller vil velge å momse inn de vallakene som allerede er i landet, sier Hagen.

Nå ønsker foreningen virkemidler som får flere til å satse på avl av norskfødte varmblodshester.

  • Spørsmålet nå er hvilke tiltak DNT-styret vil gjøre for å veie opp uheldige konsekvenser av vedtaket . Ambisiøse mål for norsk oppdrett i den nye Sportsplanen må være en selvfølge, sier Per Erik Hagen.

Hagen presiserer at vallakimporten i liten grad kan bidra til å oppfylle DNTs formålsparagraf:

«DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport og utvikling av slike hesteslag som ansees skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest.»

For ytterligere kommentarer: Per Erik Hagen 911 58 225

 

Oppdretterseminar 2015

Resize.aspx

Gode råd, ny kunnskap og sosialt samvær har fått oppdrettere fra hele landet til å komme på Oppdretterseminaret som NHS og DNT har invitert til hvert år siden 2008. I år har vi en rikholdig meny som starter mer uformelt fredag kveld med «Late night show»- denne gangen med fransk vri. Seminaret foregår på Scandic på Gardermoen fra fredag 13. til søndag 15. februar 2015.

Her er årets tema:

«Slik skal finske travere bli best i Europa»
Henrikki Halme er stammeekspert hos Classic Equine Oy, og selv oppdretter, bl.a. av She Loves You. Han har et meget bredt kontaktnett både i Finland og i andre travsportsland. Kan det være ett og annet å hente for oss nordmenn her? Vi tror det. Henrikki snakker til oss på svensk.

«Å velge ut den beste avlshoppa»
Tre velkjente oppdrettere sitter i vårt panel, klare for å gi seminardeltakerne sine beste tips for deg som vil kjøpe avlshoppe- kald eller varm. Ola Skrugstad er eier og oppdretter av Lannem Silje som er noe av det råeste norsk travsport har sett. En rekke andre Lannem- hester har markert seg også gjennom en årrekke. Tone Wirkola er en av landets største og mest erfarne oppdrettere av varmblodstraver. Hoppene hennes er drftsgrunnlaget for å skape åringer til salgs. Hvordan tenker hun når hun skal fornye hoppeparken? Tina Dale Brauti eier både avlshopper og løpshester, og er vel den enste som har oppdrettet en norsk avlshingst som er eksportert til USA? Tina har sett flere hester enn de fleste i en rekke travsportsland. Hun har inngående kjennskap til varmblodsstammer og har mange tips å gi andre oppdrettere. Vi åpner for en spennende dialog mellom panelet og salen!

«Fra skakke til rettstilte føll»
Ta en titt på dette hoppeføllet som var to dager gammel da bildet ble tatt. Ikke alle trodde hun skulle fly 1.13 noen år seinere, men takket være god oppfølging har hun faktisk den rekorden i dag. Hovslagerinstruktør Trond Ryan på NHS var i en periode engasjert hos Thai-oppdretterne for å korrigere og stelle høver hos føll og hopper. Trond sørget også for å korrigere og hjelpe føllet på bildet. Han deler sine erfaringer med oss, og viser bilder fra føll og unghester som han har arbeidet med.

«Ny kunnskap om forfangenhet» og «Gode råd fra følling til nyfødt»
Monika Pessl Norheim slår til med to tema som hun brenner for! Veterinær Monika Pessl Norheim ble uteksaminert fra Norges Veterinærhøgskole i 1992.  Monika har jobbet på uilke stutterier siden 1993, og har spesialkompetanse på reproduksjon på hest og føllsykdommer. Hun har og interesse på områder som fôring og forebygging av fôringsrelaterte sykdommer. Som hestepraktiserende veterinær med base i Asker har hun lang erfaring med undersøkelser og behandling av både løpshester og hobbyhester.  Monika har arrangert galoppkonferanse flere ganger. Monika er opptatt av forebyggende veterinærmedisin, og mener at det å øke kunnskapsnivået hos hesteeiere er dyrevern i praksis. I likhet med de andre fordragsholderne blir Monika med på middagen vår lørdag og gleder seg til å møte dere!

«Sophia Pedigrees – et verktøy for oppdretteren»
Sturla Pettersen og Marloes Harkema har utviklet ny programvare med stamtavledata som vi aldri før har sett. Det finnes mer enn én million hester i databasen som enkelt tråkler seg helt tilbake til 1600-tallet for varmblods og ned til 1800-tallet for kaldblods. Gjennom en ny samarbeidsavtale med DNT kan oppdrettere og andre nå benytte seg av dette verktøyet. Maroes og Sturla forklarer deg hvordan.

«Avlsvurdering erstatter kåring- ulike løsninger for varmblods og kaldblods»
I 2015 starter en ny æra for utvelgelse av avlshingster i Norge. For travsporten sine to raser vil løsningene bli noe ulike. Mens mye vil bli som før for kaldblodshingstene vil det bli en utvelgelse av varmblodshingster som har likheter med systemet som svenskene har innført for noen år siden. Avlssjef i DNT, Anders Järnerot og avlsrådgiver ved NHS, Tore Kvam orienterer om hvilke tanker som ligger bak og hvilke muligheter som vil finnes. Samtidig vil Anders presentere aktuelle nyheter fra avlsavdelingen. Det er ingen grunn til å legge skjul på at hesteavlen står foran store utfordringer. Her åpnes det for friske diskusjoner!

Late night show på fredag
Ved ankomst fredag vet vi av erfaring at deltakerne kommer til ulike tidspunkt. Derfor tilbyr vi en enkel buffet denne kvelden som vil stå framme etterhvert som folk sjekker inn. Ved 21.30-tiden derimot byr vi inn til en fransk åpning på Oppdretterseminaret 2015. Det blir muligheter for litt relevant rødt i glasset mens TGN-redaktør Truls G.Pedersen presenterer de mer uoffisielle historiene fra årets vinter-meeting på Vincennes – sett med oppdretterbriller. Truls er bedt om ikke å være dønn seriøs under denne seansen, noe han mener han skal kunne klare..

Vi håper på mange påmeldinger, og det er bare å melde sin interesse nå. Pakken inneholder følgende:

* Ankomst fredag fra kl.18.00: Enkel buffet med pasta, pizza etc. Drikke kommer i tillegg

Late night show med smaksprøver av fransk rødvin

* Innkvartering i enkeltrom
* Alle måltider til og med lunsj søndag, hyggelig festmiddag med to glass drikke lørdag.

Pris:
Fra fredag til søndag: 3420,-
Fra lørdag til søndag:  2700,-

Påmeldingsfrist/betalingsfrist: 1.februar. Bestillingsbekreftelse sendes så snart betaling er registrert.
Nærmere info om seminaret på NHS, tlf 61 16 55 00.
Avbestillingsvilkår: Seminaravgiften betales tilbake ved avbud innen 1. februar. Ingen tilbakebetaling ved avbud etter denne dato.

Vennligst presiser dersom du ønsker å dele rom med noen, og hvem du skal dele rommet med.
Beløpet betales inn til konto 2050 05 03107.
For deg som betaler fra utlandet, trenger du følgende koder:
IBAN: NO 0320500503107, BIC/SWIFT: DNBANOKK

Følg denne linken for påmeldinggskjema