Innkalling til årsmøte 2014

DET INNKALLES MED DETTE INN TIL ÅRSMØTE I AVLSFORENINGEN FOR NORSKE VARMBLODSTRAVERE, LØRDAG 7 JUNI KL 12.00 TIL KL 14.00. OPPMØTE I RESEPSJONEN PÅ HESTESPORTENS HUS, BJERKE TRAVBANE.

SAKSLISTE

  1. VALG AV DIRIGENT
  2. ÅRSBERETNING
  3. REVIDERT REGNSKAP
  4. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTIGENT
  5. INNKOMNE FORSLAG
  6. EVENTUELT
  7. VALG AV:
    – 3 STYREMEDLEMMER
    – 2 VARAMEDLEMMER TIL STYRET
    – STYREFORMANN
    – 2 REVISORER
    – VALGKOMITE

VELKOMMEN!

 STYRET